هیات ورزش سه گانه استان قم به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر اقدام به برگزاری تور حرفه ای یک روزه در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ نمود.

مسیر حرکت روستای دستگرد- دره سلیمان- سد شاسماعیل - روستای شاسماعیل و انتهای مسیر روستای دستگرد

طول مسیر ۷۰ کیلومتر در مسیر رودخانه

نفرات شرکت کننده:

عباس پورحسنی- محمدکاظم حججی - حامد شهبازی - علی خدا پرست - کاظم ملک احمدی - رضا احدی - سعید حسنی - سید روح اله موسوی راد.